Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimine devam etti. “Kutsalından Arındırılmış Din: Helal Gıda’nın Ekonomi Politik Analizi” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Bilim Dalı’2019 yılında doktora derecesini aldı. Sürdürdüğü doktora çalışması için İngiltere’de SOAS University of London‘da Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü’nde bir yıl misafir araştırmacı olarak bulundu. 2010-2013 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevliliği, 2013-2017 yıllarında Altınbaş Üniversitesi’ne öğretim görevliliği yaptı. Halen Avrupa Üniversitesi Viadrina’da çalışmalarına devam etmektedir. Praksis Dergisi Yayın Kurulu üyesidir. Din ve siyaset ilişkisi, siyasal antropoloji, İslamiyet özelinde din-kültür ilişkileri, toplumsal cinsiyet konularında çeşitli çalışmaları, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.