Deniz Kandiyoti, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda Kalkınma Çalışmaları alanında emekli profesördür. Paris Üniversitesi (Sorbonne) ve London School of Economics and Political Science’ tan (LSE) mezun olmuştur. Türkiye’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1969-74) ve Boğaziçi Üniversitesi’nde (1974-1980) öğretim üyeliği yaptı. Türkiye, Sovyet sonrası dönemde Orta Asya ve Afganistan üzerine çalıştı ve Müslüman ağırlıklı ülkelerde devlet, cinsiyet ve iktidar üzerine karşılaştırmalı perspektifler geliştirdi. Ataerkillik ve erkek egemenliği analizlerine önemli teorik katkılar yaptı. Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar : Kimlikler ve Topşumsal Dönüşümler (Türkçe, 1997) adlı kitabın yazarı, Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey (Ayşe Saktanber ile) (2002), Gendering the Middle East (1996), Women, Islam and the State (1991) Gender, Governance and Islam (Nadje Al-Ali ve Kathryn Spellman Poots ile, 2019) gibi yayınları ve cinsiyet, kadın hakları, İslam, kalkınma ve devlet politikaları üzerine çok sayıda makalesi vardır. Ayrıca UNWOMEN, UNDP, UNESCO, OSCE, UNIFEM, British Council, DFID ve UNRISD için danışmanlık yaptı ve 50.50 open Democracy için konuk editör olarak 2011’den itibaren Arap ayaklanmalarının cinsiyet etkilerini izledi.