Sosyoloji lisans eğitiminden sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları programını ve Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılından beri feminist hareket içinde çeşitli kadın örgütleri ve platformlarda yer aldı. Halen Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsüdür. Araştırmalarda çalıştı ve başta Feminist Politika olmak üzere çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı. Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği’nde çalışmakta ve İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir.