Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise siyaset bilimi programında, insan hakları hukuku alanında yazdığı teziyle tamamlamıştır. Türkiye’nin sığınma sistemi üzerine yaptığı çalışmasıyla doktora derecesini Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden almıştır. 2005-2017 yılları arasında kamu görevinden ihraç edilene kadar 12 yıl Ankara Üniversitesi’nin kapatılan insan hakları bilim dalında çalışmış ve dersler vermiştir.

İki dönem Mülteci-Der yönetiminde bulunmuş ve çeşitli projelerde görev alıp, Türkiye’nin pek çok farklı şehrinde göçmenler ve mülteciler ile saha çalışmaları yürütmüştür. Uluslararası insan hakları hukuku, Türkiye’de mülteci hakları, göç ve sığınma üzerine farklı STK’lar bünyesinde eğitimler vermiştir. Aynı konularda yayınlanmış makale, rapor ve eğitim materyalleri vardır. Çalışmalarını Kasım 2020’den itibaren Osnabrück Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü’nde uzaktan misafir araştırmacı olarak sürdürmektedir.