Kadın emeği, göçmen emeği ve sağlık politikaları üzerine çalışan bir feminist akademisyendir. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamlamıştır. Sosyal politika, göç ve toplumsal cinsiyet alanlarında dersler vermekte ve sözü edilen alanlarda ulusal ve uluslararası yayınlar yapmaktadır.