Bağımsız feminist. Lisansını 2019 yılında Uludağ Üniversitesi’nde tamamladı. Bu dönemde kültürel üretim, tüketim sosyolojisi ve üçüncü nesil kahve dükkanları üzerine çalıştı. “Chasing Coffee: A New Research Agenda in Turkey” (co-author Evren M. Dinçer) başlıklı makalesi Society (2020) dergisinde yayımlandı. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapıyor. Feminist teori, gündelik hayat, feminist coğrafya ve feminist boş zaman çalışmaları akademik ilgi alanlarını oluşturuyor. Türkiye’de yaşayan kadınların boş zaman deneyimlerine ışık tutmak umuduyla “Feminist Boş Zaman, Alternatif Kamusallıklar ve Türkiye’de Kadın Kahvehaneleri” başlıklı yüksek lisans tezini hazırlıyor.