Doç. Dr. Melis Oğuz: Sankt Georg Avusturya Lisesi’ni 2001 senesinde bitirdikten sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama (2005) ve Sosyoloji (Çift Anadal Programı, 2006) lisans derecelerini tamamlayan Oğuz, yüksek lisans derecesini London School of Economics and Political Science, Sosyal Politika Bölümü’nden almıştır. Berlin Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Doktora Protokolü kapsamında göçmen kadınların kamusal alan kullanımları ve kentsel hareketlilikleri üzerine hazırladığı doktora çalışmasını 2016 senesinde tamamlamıştır. Doçentlik unvanını 2021 senesinde almıştır. Beykent Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım (İngilizce) Bölümü’nde bölüm başkanlığı görevini yürütmekte ve tam zamanlı olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Oğuz, Medyascope’ta kent araştırmaları ve çalışmaları üzerine haftalık tartışma programı olan Mekân ve İnsan’ın koordinatör ve sunucusudur. İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri lisans eğitimine devam etmektedir. Şehir sosyolojisi alanında akademik ve bilimsel çalışmalarına devam eden Oğuz’un araştırma konuları arasında kentsel dönüşüm, göç, kentsel hareketlilik, ara ulaşım sistemleri, toplumsal cinsiyet, kent ve çocuk, konumsal medya, arayüz mekanlar ile sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik bulunmaktadır.