Feryal Saygılıgil, Güliz Sağlam’la birlikte “Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar)(2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar Grevde” (2010) isimli belgeselleri çekti.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le birlikte, İletişim Yayınları 2016), Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (Dipnot Yayınları, 2016), Kadınlar Hep Vardı (Dipnot Yayınları, 2017), isimli derlemeleri; Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm (Nacide Berber’le birlikte, İletişim Yayınları, Kasım 2020’de çıkacak) cildinin editörlüğünü yaptı.  Kâinatta Bir Nokta: Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün öğretim üyelerindendir.