Emel Coşkun, Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktora tezini University of Kent’te Göç Çalışmaları alanında tamamladı. Toplumsal cinsiyet ve göç, göç politikaları, insan/kadın ticareti ve Türkiye’nin sığınma rejimi alanlarında araştırma ve yazıları bulunmaktadır. Yakın zamanda çıkan “Women, Migration and Asylum in Turkey: Developing Gender-Sensitivity in Migration Research, Policy and Practice” (Türkiye’de Kadın, Göç ve Sığınma: Göç Araştırmaları, Politika ve Uygulamada Toplumsal Cinsiyet Hassasiyetinin Geliştirilmesi) başlıklı kitabın editörlerindendir.