Dicle Özcan Elçi 1988 Şırnak doğumludur. Lisans eğitimini, “Cinsiyet Kültürünün Paradoksu: Dışlama ve İçerme Pratikleriyle Trans Kadınlar, Mersin Örneği” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını ve “Anneliğin Toplumsal İnşası ve Anne Ol(a)mayan Kadınlar” başlıklı teziyle doktora çalışmalarını Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitiminden bu yana ilgi duyduğu kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları eksenindeki akademik faaliyetlerine Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Toplumsal cinsiyeti mitoloji, sinema, sanat, eğitim, miras hukuku, annelik, beden ve sağlık gibi farklı değişkenler üzerinden anlamaya çalışan çeşitli çalışmaları mevcuttur.