Dr. Beril Türkoğlu doktora ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında University of South Florida, Gender & Interpersonal Relations Lab’da ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmalarını yürütmüştür. Amerika ve Avrupa’daki farklı üniversitelerdeki araştırmacılarla işbirliği içinde kültürler-arası araştırmalar yürütmektedir. Bunun yanında topluma hizmet alanında İngiltere büyükelçiliği ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan farklı projelerde toplumsal cinsiyet uzmanı, eğitmeni ve uzman sosyal psikolog olarak katkı sunmaktadır. Çalışmalarında toplumsal cinsiyet temelli önyargı ve ayrımcılık, eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin sosyal psikolojik öncüllerine odaklanmaktadır. Bu alanda ise özellikle erkeklik ideolojisi, kırılgan erkeklik ve toplumsal inşa süreçlerinin önyargı ve ayrımcılık üzerindeki rolünü araştırmaktadır.