Feminizm

Feminizm kadınlar için özgürlük ve eşitlik isteyen bir fikir akımı, düşünce ve eylem biçimi. Kadınlar,…
Ayşe Düzkan
Aralık 21, 2020

Feminizmin Öznesi

Feminizmde özne tartışmaları çoğunlukla kadın kategorisinin ne olduğu, kimleri kapsadığı veya dışladığı; evrensel ve sabit…
Bermal Küçük
Mart 26, 2021

Göçmen Kadınlar

Göçmen kadınlar tanımlaması, sözlük anlamının ötesinde, kadınların göç sürecinde cinsiyete dayalı deneyimlerinin özgünlüğüne ve uluslararası…
Emel Coşkun
Şubat 15, 2015

Görünmeyen Emek

Görünmeyen emek, aile (hane) içinde kadınlar tarafından yapılan ve karşılığı ödenmeyen işlerin bütününü ifade eder.…
Yeşim Dinçer
Eylül 9, 2015

Hane Halkı

Geleneksel iktisat düşüncesinde hanehalkı kavramsallaştırması, asıl olarak, tüketim kararlarını birlikte veren bir toplumsal birime karşılık…
Elif Karaçimen
Şubat 6, 2021

İfşa

İfşa kelimesi gizli bir şeyi açığa vurma, açıklama, yayma anlamına gelir. İfşa feminist bir mücadele…
Suzan Saner
Aralık 22, 2020